kryss fingrene

Slik blir utelivsnæringen post korona

Nesten alle sosiale møteplasser i landet er stengt ned. Det er for tiden forbudt å drive bar. Bare noen fåtalls restauranter holder åpent. Hvordan blir utelivet post korona seende ut?

Mange skjær i sjøen

Det kommer til å bli en krevende tid for utelivsnæringen fremover. Det er ingen signaler på at smittevernsreglene som har blitt innført vil bli lempet på med det første. Felles for mange serveringssteder er det at de ikke akkurat har den mest robuste økonomien. Bergens Tidende sin gjennomgang av bergenske serveringssteder så sent som i desember, viser at over halvparten av servingsstedene gikk i underskudd. På tross av redningspakker og nye permitteringsregler, sier det seg selv at det må bli konkurser som følge av koronakrisen. Men hvor store blir konsekvensene?

De første bølgene

NHO Reiseliv mener det kan komme opp mot 100 000 permitteringer i reiselivsnæringen, som også omfatter servering. Det betyr effektivt at det meste av det norske reiselivet er slått ut. Når et serveringssted er i drift, står lønn for rundt 40% av kostnadene. Statens permitteringspakke gjør kostnadsbildet en del bedre. Samtidig forsvinner alle inntektene.

Konkursene begynner å komme når husleien skal betales, og leverandørenes regninger forfaller. Mange av disse står også i en presset situasjon med et betydelig inntektsbortfall. Åpnes det noen konkurser kan det fort føre til et skred av konkursbegjæringer i et forsøk fra leverandørene på å begrense sine tap. Spesielt har mange av vinimportørene pant i varene til de er betalt.

Momstermin og arbeidsgiveravgift

Den neste bøygen som skal forseres er momsterminen som skal betales 14. april. Hvor mange av de små serveringsbedriftene er solide nok til å betale den? Deretter kommer arbeidsgiveravgift og skattetrekk 15. mai.

Når er krisen over?

Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til når krisen er over. I Wuhan og Hong Kong virker ting å være på vei tilbake til normalen. Det har tatt 3 måneder – men samtidig er det flere modeller som spår at sykdommen vil blusse opp igjen også her. Utfordringen er at så lenge det ikke 1) finnes en kur 2) finnes en vaksine eller 3) er utviklet flokkimmunitet, så er sosial distansering nødvendig for at ikke helsetjenestene våre skal knele. Da blir det fort et “waiting game” hvor økonomiske tap må veies opp mot helse. Hvor lenge det varer, er ikke godt å vite – men det varer lenger enn noen uker.

Samtidig er spørsmålet: hvor lenge har egentlig det private norske næringslivet råd til å holde seg med disse unntaksbestemmelsene? Norge har penger på bok, men det har ikke mange av EU-landene. Det vil ikke ta lang tid før vi ser krav om oppmykning i distanserings- og karantenekrav på kontinentet. Da følger fort Norge etter.

Post korona

Hvordan ser reiselivs- og serveringsnæringen ut post korona? For de som holder ut, vil det nok være færre om beinet. Sannsynligvis vil folk strømme til serveringsstedene, spesielt i den første tiden. Samtidig vil fort økonomien til mange, spesielt i den aldersgruppen som går mest ut – de unge – være betydelig strammere. Derfor spørs det hvor sterk denne effekten blir.

To andre ting som taler for at det fortsatt blir en vanskelig periode post korona, er at hele perioden hvor vi normalt selger alt turistrelatert, er nå. Dermed er nok store deler av sommersesongen 2020 ødelagt for mye av reiselivet allerede, i alle fall når det kommer til utenlandske turister. I hvor stor grad utelivet påvirkes av dette, gjenstår å se. Nordmenns feriereiser blir nok fort også begrenset av koronafrykt, og den kan komme norske bedrifter til gode.

Kronekursen

Et annet aspekt som peker på at det er i Norge du skal ha sommerferie i år, er kronekursen. I skrivende stund ligger dollaren på rundt 11 kroner og euroen på rundt 12. Det betyr at vi ser antydningen til et kronekrakk. Om ikke oljeprisen endrer seg, er det ikke mange piler som peker opp for den i nær fremtid. Dette betyr bedre tider for norskproduserte mat- og drikkevarer post korona, men det betyr også at importerte varer – der vin er spesielt viktig i serveringsnæringen – vil ha en betydelig prisoppgang.

Egentlig er det bare én ting som er sikkert i denne situasjonen, og det er at alt er usikkert. Den største utfordringen midt oppi alt, er at om mange av serveringsbedriftene går over ende, så blir disse erstattet av mer risikovillige aktører – som også fort er de minst seriøse.

Leave a Reply