Bilde tatt av Rod Long på Unsplash

Feilgrep å stenge serveringsstedene

KORONA Helseminister Bent Høie varslet, under regjeringens pressekonferanse i dag, en rekke koronainnstramminger. Felles for de fleste av disse, er at de rammer serveringsnæringen hardt. Det er urettferdig for en bransje som ikke produserer smitte i dag.

Skjenkestopp ved midnatt, ingen utvidelse av antall mennesker som kan delta på arrangementer, ingen opphevelse av enmetersregelen i kino- og konferansesaler. Alle disse er tiltak som bremser mulighetene for rasjonell drift i serveringsnæringen.

Gjennoppblomstring av smitte

Vi har sett en gjenoppblomstring av koronasmitte i Norge. Ut fra pressebildet virker denne oppblomstringen å være basert i stor grad på importsmitte fra folk som enten har vært på ferie i utlandet eller utlendinger som ferierer i Norge. I tillegg er det meldt om private fester hvor mange har blitt smittet.

Det virker urettferdig for en stor bransje, som allerede er pålagt et strengt smitteregime, å nå i tillegg få nasjonale krav om å stenge kranene ved midnatt. Mens det kommer en jevn strøm av meldinger om importsmitte og smittefester i private hjem, har det vært få eller ingen som har blitt smittet som følge av at de har vært på pub. Tvert imot kan serveringsstedene være en viktig buffer for å hindre smitte når alternativet er hjemmefester. Det kan fort vise seg å ha motsatt av ønsket effekt når skjenkestopp klokken tolv møter norsk nachspielkultur.

Når studiestart blir smittefest

Det er for tiden studiestart i de norske universitetsbyene, med tilhørende fadderuke. Når utelivet stenger klokken tolv, skal det ikke mye fantasi til for å tenke seg at mange av festene som ville hatt sin naturlige avslutning på smittevernsregulerte utesteder, nå blir flyttet hjem på trange studenthybler, som nettopp kan bli nye smittefester.

Å skulle stenge ned igjen reiselivet både er og skal være en avgjørelse som slitter langt inne hos regjeringen. Det er dyrt, og får store konsekvenser for mange arbeidsplasser. Siden mange av smittetilfeller kommer fra folk som enten har vært på reise, eller som reiser til Norge, er det imidlertid reiselivsbransjen og ikke serveringsstedene vi må følge med på nå, hvis vi skal holde smittetallene nede. Derfor er det dumt av regjeringen å lage nye regler som fort kan vise seg å være ukloke, bare for å vise handlekraft.

Leave a Reply