Boblequiz!

Bobler til glede og frustrasjon

Musserende vin lages i de fleste vinproduserende land, og mange vet litt om vinene, men hvem kan mest?

Leave a Reply