Quiz, igjen.

Black or white

Det betyr ikkje så mykje for meg om du er svart eller kvit, sa Michael Jackson. Men når du skal lage vin, ja då kan det vere greit å få det rett.

Raudvin blir laga av blå druer og kvitvin av grøne. Er det så vanskelig då? - Ja, du kan jo lage kvitvin av raudvinsdruer, om du ikkje gjærar med skalet!


Jada. Men her kjem ein kviss om blå og grøne druer. Spørsmålet er berre; kva type er det? Det skulle vere om lag 50% sjanse for å få rett på kvart spørsmål, men kunnskap har aldri skada.

Ein tanke på “Quiz, igjen.

Leave a Reply