Quiz: Vin i Film

Vin i Film – Quiz

Quiz Trek - The Wrath of Jan

Sånn i tilfelle vi havner i kollektiv karantene igjen - her kjem ny, distraherande vinquiz til glede og frustrasjon* med spørsmål henta frå filmverda.

*mest frustrasjon

Leave a Reply